آهن دلی

گفتم آهن دلی کنم چندی ، ندهم دل به هیچ دلبندی

هرکه را دیده بر دهان تو رفت ، هرگزش گوش نشنود پندی

سعدیا دور نیک نامی رفت ، نوبت عاشقی ست یک چندی

 

هرگز نظر نکردم بر منصبی و مالی ، الا برآنکه دارد با دلبری وصالی

دانی کدام دولت در وصف می نیاید؟ ، چشمی که باز باشد هر لحظه بر نگاری

 

/ 0 نظر / 14 بازدید