عاشورا

بسم الله الرحمن الرحیم

نیزه شکسته ها را بزن کنار زینب نیزه ها را بزن کنار زینب

حسینت اینجا خفته حسینت اینجا خفته
قدم به ارض کربلا نهادم
بانی ِ انقلاب و اتّحادم
حماسه ساز صحنه ی جهادم
گوهر عشق و روح عدل ودادم
میان خون عزیز زهرا خفته حسینت اینجا خفته

نیزه شکسته ها را بزن کنار زینب نیزه ها را بزن کنار زینب

حسینت اینجا خفته حسینت اینجا خفته
یکی رود خبر دهد به زهرا
که دست حق فتاده روی صحرا
ببین خزان رسیده نوگلت را
حسین تو غریب و تنها خفته حسینت اینجا خفته

نیزه شکسته ها را بزن کنار زینب نیزه ها را بزن کنار زینب

حسینت اینجا خفته حسینت اینجا خفته
مدفن من زمین کربلا شد
تشنه جگر سر ز تنم جدا شد
حماسه ها زخون من به پا شد
ذبیح حق سر از تنش جدا شد
حسین تو غریب و تنها خفته حسینت اینجا خفته

نیزه شکسته ها را بزن کنار زینب نیزه ها را بزن کنار زینب

حسینت اینجا خفته حسینت اینجا خفته
رَوی تو چون به سوی شام ویران
همره تو قافله ی اسیران
جان تو و جان همه یتیمان
نما نگهداری این اسیران
به خاک و خون حسین چه زیباخفته حسینت اینجا خفته

نیزه شکسته ها را بزن کنار زینب نیزه ها را بزن کنار زینب

حسینت اینجا خفته حسینت اینجا خفته

 

/ 0 نظر / 19 بازدید